Bud_bu

Bud

Ett enkelt och säkert sätt att lägga bud och följa utvecklingen.

Budgivningen hanteras som vanligt av mäklaren i mäklarsystemet. Alla parter kan enkelt följa budgivningen och  se dess historik via budappen eller sms. 

För en säkrare budgivning kan mäklaren kräva att alla budgivare ska identifiera sig med BankID.

Budgivaren

Ska verifiera att lånelöfte finns och har möjlighet att lägga bud. 

Säljaren

Kan följa budgivningen i realtid via en länk i ett sms.  Säljaren ser inte vilka som lagt bud men ser budgivare 1,2,3 osv.