Enkäter

Kundernas feedback är viktig!

Som ett led att förbättra mäklartjänsten, gäller det att hålla sig uppdaterad med vad kunderna tycker. Efter tillträdet skickas enkäter automatiskt till både köpare och säljare. Det går även att skicka enkäter för uppföljning av andra delar i processen.

För att snabbt kunna agera på såväl positiv som negativ feedback kan svaren ses löpande i vårt gränssnitt. Att snabbt ta tag i ett ev. problem bidrar till en bättre relation mellan mäklare och kund.

Det finns även möjligheter att få vecko- eller månadsrapporter

  • Stöd för NPS (Net Promoter Score®)
  • Svar kan synkas till mäklarsystemet