Uppföljning_bu

Uppföljning

Kundernas feedback är viktig!

Som ett led att förbättra mäklartjänsten, gäller det att hålla sig uppdaterad med vad kunderna tycker. Efter tillträdet skickas enkäter automatiskt till både köpare och säljare. 

Rapporter skickas månadsvis (eller enligt överenskommelse), dels till ledningen, men också direkt till berörd mäklare. Om köpare eller säljare skriver en kommentar får ansvarig mäklare information om det dagen efter. Detta för att snabbt kunna agera på såväl positiv som negativ feedback. Att snabbt ta tag i ett ev. problem bidrar till en bättre relation mellan mäklare och kund.

Här finns möjlighet att anpassa frågorna efter behov.  

Tillval

Net Promoter Score®, (NPS®)*

*NPS är ett mått på kundlojalitet. Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix på 1990-talet gav definitionen och presenterade metoden i boken ”The Ultimate Question”.Net Promoter Score är ett index som bygger på en enda fråga: Skulle du rekommendera [företag] till en kollega eller vän?

Exempel på del från rapport